Общи Условия

Начало  /  Общи Условия

 girl-onlineshop1online-shopping

Общи условия за ползване на on-line магазина www.svekatex.com

 

1. Страни – Настоящите общи условия съдържат рамков договор за покупко-продажба между „Свекатекс ЕООД“, вписано в търговския регистър при Хасковски окръжен съд с решение по ф.д. № 90/2005 г. и наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, от една страна и лицето, което е изявило по електронен път в уебсайта http://svekatex.com съгласие с условията на покупката, наричано по-долу за краткост КЛИЕНТ, от друга.

2. Дефиниции – При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение: „Уебсайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. ON-LINE магазина www.svekatex.com е уебсайт за електронна търговия на ТЪРГОВЕЦА – виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

3. ¬Съгласие – С използването на този уебсайт , Вие се съгласявате с „Общи условия на сайта”. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този сайт. С оставането ви в сайта Вие потвърждавате Вашето съгласие с настоящите Общи Условия. Тези условия регламентират отношенията между ТЪРГОВЕЦА „СВЕКАТЕКС “ ЕООД и КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки при действието им. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от КЛИЕНТА до ТЪРГОВЕЦА се счита за отделно договорено. При посочени неверни адрес и/или телефон в заявлението за покупка за ТЪРГОВЕЦА не възниква задължение за изпълнение на поръчката. Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

4. Права и задължения на страните – Всеки един КЛИЕНТ е обвързан от правилата на настоящите „Общи условия“ за времето на ползване на сайта http://svekatex.com , от първоначалното влизане до напускането му. „Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избрания продукт/и, при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на КЛИЕНТА. Предлаганите продукти в електронният магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой модел, размер или разцветка да не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, служител на СВЕКАТЕКС ЕООД уведомява КЛИЕНТА за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон. При допуснати технически грешки в публикуването на информация в магазина http://svekatex.com има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи обезщетение на КЛИЕНТА.
А) ТЪРГОВЕЦА „СВЕКАТЕКС“ ЕООД се задължава да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
Б )КЛИЕНТА се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка; да плати цената на стоката на цена която е била актуална към момента на даване на поръчката; да заплати разходите по доставката; да осигури достъп и възможност за получаване на стоката; да получи вещта;
КЛИЕНТА следва: да не подава фиктивни заявки или друга информация; да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права; да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

5. Цени и Начини на плащане – ЦЕНИТЕ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА С ДДС
КЛИЕНТЪТ може да плати – с наложен платeж;

Забележка: Начин на плащане „наложен платеж“ плащането се извършва при предаване стоката от куриерската фирма срещу Касов бон или Фактура.
Всички цени на артикули в сайта са в български лева, с включено ДДС. В цената на артикула не е включена доставка. Заплащането на стоката става в момента на получаването и ТЪРГОВЕЦА http://svekatex.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните артикули и цени. Възможно е във всеки един момент публикуваните в магазина артикули да не са в наличност. Възможни са печатни грешки в описанията на продуктите, както и промяна в дизайна на продуктите, спрямо качените изображения в сайта.

6. Поръчка и Доставка
А) При поръчка от онлайн магазина ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява със сроковете на доставка, посочени в нея. Поръчка в магазина http://svekatex.com подадена до 14:00ч. се обработва същия ден. Поръчка в магазина http://svekatex.com подадена след 14:00ч. се обработва на следващия ден. Поръчки подадени в събота и неделя, както и на официални празници се обработват в последващия първи работен ден. Всички поръчки се изпълняват след потвърждение по телефона. Ако не се свържем с Вас до 24 часа от поръчката Ви, моля обадете ни се на телефон 0877236447 или ни пишете чрез формата за контакт.
В) Доставката на артикулите се извършва по куриер, като срока за доставка варира в рамките 24 -72 часа след потвърждаване на покупката от магазина, но може да бъде удължен в зависимост от населеното място за доставка или наличността на продукта. Поръчаните артикули се доставят по куриер единствено на територията на Република България, с опцията „Наложен платеж” „Наложен платеж”, определя, че доставката се поема от и е за сметка на КЛИЕНТА. КЛИЕНТА се задължава да осигури получаване на стоката от куриерската фирма. При доставка на поръчаните артикул/и, моля проверете за съответствие със заявените такива. Доставка се извършва с куриерска фирма „ЕКОНТ”. Доставките се извършват в работно време от 9.00 ч до 18.00 ч в работни дни, в събота до 14.00 ч. Информация за цени за доставка и „тарифен калкулатор” можете да намерите тук: http://www.econt.com/tariff-calculator/
Пратката можете да получите до ваш адрес или да я получите от офис на куриерска фирма „Еконт“ във вашият град. Ако желаете да вземете пратката си от офис на куриерската фирма, моля отбележете това в полето „Коментар“, намиращо се във формата за поръчка, преди да натиснете бутона „Завърши поръчката“. Ако няма изрично отбелязано че желаете да вземете пратката си от офис на куриерската фирма, то същата(пратката) се изпраща на посочения от вас адрес в данните от заявката ви.
Забележка: Ако КЛИЕНТА предпочита друга куриерска фирма за доставка на поръчката трябва да го заяви в допълнителна информация на своята поръчка.

7. Предаване на стоката – Стоката се предава на КЛИЕНТА или на друго лице, намиращо се на посочения от клиента адрес на доставката. Приемащото лице потвърждава с подписа си получаването на стоката от името на КЛИЕНТА. При предаване на стоката Клиентът или лицето подписват придружаващите я документи. При отказ Клиентът дължи заплащане на разходите за връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети „СВЕКАТЕКС“ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „СВЕКАТЕКС“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

8. Рекламация и отказване от поръчка – Можете да върнете поръчаните артикули съгласно ЗЗП в 7 (седем) дневен срок, при условие че стоката не е използвана и не е нарушена цялостта на опаковката. Рекламация не се приема в случай, че стоката е използвана или е нарушена цялостта на опаковката. При рекламация, разходите по доставка до адрес посочен от КЛИЕНТА, както и разходите по връщане на стоката обратно до магазина се поемат от и са за сметка на КЛИЕНТА. Платената сума се възстановява на КЛИЕНТА от ТЪРГОВЕЦА възможно най-бързо и не по-късно от 14 дни след получаване на стоката обратно. Всички разходи за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за сметка на КЛИЕНТА.

9. Лични данни и разкриване на информацията -ТЪРГОВЕЦА полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „СВЕКАТЕКС“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. СВЕКАТЕКС“ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, „СВЕКАТЕКС“ ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

10. Отговорност – ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън НЕГОВИЯ контрол: в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „СВЕКАТЕКС“ ЕООД.

11. Други – По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *